02. 11. @ 18:30 | Блокчејн, медиуми и поздрав интернет

Матијас Еркиле ја разгледува блокчејн технологијата и можностите што ги нуди во новинарството.

Меѓу другите можни употреби на блокчејнот, блокчејн технологијата се рекламира и како решение за низа проблеми со кои се соочува новинарството. Иако оваа технологија навистина има потенцијал што може да се искористи во медиумскиот свет, засега нема навлезено во широка употреба.

Дали можностите на блокчејнот се преувеличени или навистина ќе бидат искористени од дигиталните медиуми во иднина? И ќе помогне ли тоа да се изгради поздрав интернет?

Говорници: Матијас Еркиле