01. 11. @ 17:00 | Мрачно место (A Dark Place)

Онлајн безбедноста на жените новинари оди многу подалеку од еднаквоста меѓу половите и слободата на печатот, директно влијаејќи на квалитетот на нашите демократии и правото на општеството за слободен пристап до информации.

Оваа едноставна вистина се расплетува во филмот „Мрачно место“  преку искуства од прва рака споделени од новинари кои се соочиле со насилство преку Интернет и експерти од областа на човековите права, родови прашања и слобода на медиуми. Филмот се фокусира на приказните на повеќе жени новинари, како и експерти за родови прашања и медиуми од голем број земји-членки во ОБСЕ – Финска, Србија, Шпанија, Руската Федерација, Турција, Велика Британија и Соединетите американски држави.

Документарниот филм, прв од ваков вид, го истражува феноменот на малтретирањето преку Интернет на жените новинари и како прашањата што ова малтретирање ги отвора одат подалеку од прашањето за родовата еднаквост директно влијаејќи врз слободата на медиумите и основното човеково право на членовите на општеството за пристап до мноштвото информации.