02. 11. @ 12:30 | Видео на барање (Video-on-Demand)

ОТТ видеото е најголемиот тренд во професионалното испорачување содржини во моментот. Илјадници документарни филмови денес се достапни преку конкурентни услуги за стриминг и видео на барање (VOD).

Стриминг арената е новото бојно поле. Со какви предизвици се соочува овој пазарот? Дали овие играчи обезбедуваат инстантен пристап до документарни филмови кои претходно ќе имавме големи проблеми да ги гледаме каде било? Дали режисерите што се занимаваат со тешки и контроверзни теми имаат повеќе ресурси на располагање?

Во рамките на настанот ќе биде презентирана првата домашна Video-on-demand платформа Cinesquare, која е достапна во повеќе од 13 земји и можностите кои ги нуди за дистрибуција на документарни филмови.

Говорници: Марина Лазаревска, Саша Станишиќ