Тимос Факалис

Етнос

Со седиште во Солун, Тимос Факалис работи како дописник на весникот Етнос и ethnos.gr по историското преуредување на весникот. Претходно, Факалис работел за грчкиот весник Елефтеротипија од 2007 до 2011 година и за Агелиофорос од 2011 до 2016 година.

Во последниве десет години неговите интереси се фокусирани на домашната и балканската политика, европската транзиција и граѓанското општество. Факалис работел и како лице за односи со јавност на неколку општини и фестивали, а асистирал и во подготовките на кампањите на неколку политичари.

Тој е дипломиран историчар, а во 2006 година магистрирал на тема Меѓународна безбедност и глобално управување на Универзитетот Биркбек во Лондон.