Жанета Трајкоска

Институт за комуникациски студии

Жанета е директорка на Институтот за Комуникациски студии, научен соработник и постар предавач на овој институт. Преходно, била директор на Школата за новинарство и односи со јавноста и раководител на Македонскиот институт за медиуми. Од 1993 до 2001 работела како новинар. Студирала новинарство, пред магистрирањето на тема „Комуникација и менаџмент за културните полиси” во LUMSA, Рим, Италија во 2004 година. Има докторат на политички науки на правниот факултет „Јустинијан Први”.

Полиња на интерес на Трајковска се медиумите, комуникацијата и политиката како и нивната внатрешна врска во креирањето на јавното мислење. Таа е исто така заинтересирана за влијанието на односите со јавност на професионалните новинарски стандарди и етика, како и релацијата помеѓу транспарентноста на професионалното новинарство и етика, како и врската измеѓу транспарентноста на владините институции, комуникација и медиуми.

Од јуни 2011, таа е дел од истражувачки проекти во склоп на „Unesco Chairs” во поле на медиумите, дијалогот и меѓусебното разбирање, фокусирана на диверзитетното известување и улогата на медиумите во промоција на толеранција и социјална кохезија во македонското општество.