02. 11. @ 19:45 | (До) Каде се дигиталните редакции во Македонија

Може ли да се разговара за иновативен пристап кога се соочуваме со проблеми и предизвици на основно ниво?

Медиумите низ светот веќе експериментираат со најразлични иновативни раскажувачки методи. Сè повеќе редакции вклучуваат Ви-Ар новинарство, мултимедијални и интерактивни приказни и опсежни стратегии за пласман на социјалните мрежи.

До каде се македонските редакции во овој поглед? Може ли да се разговара за иновативен пристап кога се соочуваме со проблеми и предизвици на основно ниво – ниски плати, напори за финансирање независно новинарство, мали редакции соочени со голем обем на работа, сè помалку млади заинтересирани за оваа професија?

Говорници: Горан Михајловски, Сашка Цветковска, Билјана Николовска, Александар Манасиев, Ана Петрушева, Магдалена Михајлоска

Модератор: Ивана Настеска