02. 11. @ 11:00 | Прекугранична соработка на новинари од Грција и С. Македонија

Колегите од двете држави често се соочуваат со слични предизвици и проблеми.

Прекуграничната соработка меѓу новинари од овие соседни земји не е честа појава. Ќе зборуваме за неколкуте успешни примери и како би можеле да отвориме нови можности за зајакнување на соработката меѓу колегите од двете држави кои често се соочуваат со слични предизвици и проблеми.

Говорници: Тимос Факалис, Билјана Георгиевска Спасовска, Кристина Озимец, Алексија Калаици, Флоријан Шмиц

Модератор: Флоријан Шмиц